2013

Har lagt upp nya bilder under Fåglar och även under Djur och Natur.

Läs hela inlägget »

En ny art och en uppdatering är gjord.

Läs hela inlägget »

Har gjort om lite under Fåglar. Många nya fågelarter.

Läs hela inlägget »

Följande arter har fått fler bilder:
Gluttsnäppa, Grå flugsnappare, Gulärla, Gråhäger, Hämpling, Kanadagås, Knölsvan, Rödbena, Skärfläcka, Stenskvätta, Strandpipare, Strandskata, Sädesärla och Tofsvipa.

Läs hela inlägget »

Bättre bilder på Björktrast och några bilder på Gråsparv finns nu under Fåglar

Läs hela inlägget »

Följande fåglar har lagts till under Fåglar: Rödbena, Rödhake, Skärfläcka, Sothöna, Strandskata, Större strandpipare, Svart-vit flugsnappare, Sävsparv och Sävsångare.

Läs hela inlägget »

Har lagt till bilder på ladusvala, ormvråk och råka under Fåglar.

Läs hela inlägget »

Har lagt till några bilder på vår första kull av Perros (Perro de aqua Espanol) i bloggen. Det kommer att finnas fler bilder på kennel Ingnors hemsida.

Läs hela inlägget »

Gulsparv, gulärla, hämpling och kaja.

Läs hela inlägget »

Nu hittar ni bilder på brushane, gransångare och grå flugsnappare under Fåglar.

Läs hela inlägget »

Har lagt till fåglarna Forsärla och Gluttsnäppa

Läs hela inlägget »

Uppdateringar har skett under Djur och Natur.

Läs hela inlägget »

Stenskvätta och Vattenrall är tillagda under Fåglar.

Läs hela inlägget »

Tofsvipa finns nu inlagd under Fåglar, bl.a. en flygbild som inte är så enkelt. Testa så får ni se.

Läs hela inlägget »

Bilder på Canadagås och Bläsgås har lagt till under Fåglar

Läs hela inlägget »

Bofink och gravand finns nu under fåglar.

Läs hela inlägget »

Nötväcka, Koltrast, Björktrast, Gräsand och Knipa har lagts upp under Fåglar.

Läs hela inlägget »

Bilder från hundutställningar finns numer under Hundar.

Fågelbilder har lagts in under Fåglar.

Läs hela inlägget »

NU FINNS JAG ÄVEN PÅ: