Fåglar är uppdaterade

Följande arter är nya: Lavskrika, Ljungpipare, Smålom och Trädpiplärka.
Dessa är uppdaterade: Bofink, Fisktärna, Grönsiska, Gulsparv, Skäggdopping, Svarthakedopping, Ängspiplärka, Knipa, Sothöna och Gräsand.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter